Rapoo- It solutions & Corporate template

04-9831432

צור קשר

vmsdeyaakov@gmail.com

שלח דוא"ל

מבוא

שדה יעקב הוא מושב עובדים במערב עמק יזרעאל, כ-2 ק''מ דרומית מזרחית לקריית טבעון, בתחום השיפוט של המועצה האזורית עמק יזרעאל.

המושב נוסד בשנת 1927 והוא היישוב הראשון של הפועל המזרחי. הוא קרוי על שם הרב יעקב ריינס ממייסדי התנועה וממנהיגיה.

המושב נוסד בידי חלוצים ועובדי אדמה, עולים ממזרח אירופה. בתחילה הם עלו לקרקע באדמת שייח אבריק הסמוכה ולאחר מכן עברו להתיישבות קבע במקום מושבם הנוכחי. לאחר מותו של הרב שמואל חיים לנדוי (שח”ל) נטעו חברי המושב את היער לזכרו כביטוי להערכתם כמחולל תנועת ההתיישבות הדתית בארץ ישראל.

במושב בית-ספר יסודי דתי-ממלכתי וכן שני בתי-ספר על-יסודיים: הישיבה התיכונית שדה יעקב וכפר הנוער הדתי מרחבים נוה עמיאל.

בשנת 2008 החלה במושב בנייתה של שכונת הרחבה קהילתית הכוללת כ-70 משפחות.

במושב קיימים ענפי חקלאות רבים, מטעים ודשא מוכן.

ועד מקומי

הועד המקומי הוא חלק מהשלטון הדו רובדי ביישובים הכפריים. רובד אחד היא המועצה, ורובד נוסף הוא הועד.

הועד פועל מכוח סמכות שמואצלת לו על ידי המועצה האזורית , ומספק שרות תושב בתחומים שהמועצה בחרה להאציל (לכל מועצה סמכות להחליט לגבי חלק מהשרותים, אם יינתנו על ידיה או ישירות על ידי הועד).

הועד נבחר לחמש שנים מבין כלל תושבי היישוב מעל גיל 18 הרשומים במרשם התושבים במשרד הפנים.

תקציב הועד כולל את חלקו בארנונה , השתתפויות של המועצה ושל משרדי ממשלה במידה ויש.

גובה הארנונה נקבע על ידי משרד הפנים, לפי צו ארנונה ראשון משנת 1997, ותוספות יוקר או העלאות ארנונה מאושרות שהצטברו מאז.

השירותים שהועד מחויב לספק כוללים :

 • אחזקה ותפעול של תשתיות ציבורית כגון כבישים, מדרכות, שטחי גינון, גני משחקים וכיוב'
 • אחזקה ותפעול של מבנים קהילתיים
 • שירותי מינהלה
 • אחזקת תאורת רחובות
 • פינוי פסולת מוצקה (חלק הועד וחלק המועצה האזורית )
 • פעילות תרבות ורווחה לכלל הקהילה

הועד יכול לבחור לפעול בנושאים נוספים, וזאת בתנאי שהם משרתים את מרבית חברי הקהילה. (לדוגמא – חינוך, שמירה)

יש ישובים בהם מתקיימת זהות של החברי הועד המקומי עם חברי האגודה. בשדה יעקב יש הפרדה של הוועדים וכל אחד מהם פועל בתחומים שונים.

האגודה החקלאית שדה יעקב

אגודה חקלאית שדה יעקב הוקמה בשנת 1927 כאשר מייסדי המושב עלו על אדמות שיך אבריק. למעשה נגד אישור השלטונות המיישבים דאז.

האגודה נרשמה אצל רשם האגודות בשנות השלושים והיא מאגדת בתוכה 60 נחלות חקלאיות ומעל מאה חברים וחברות.

האגודה מחזיקה במשבצת קרקע של כ6400 דונמים מעובדים.

ענפי החקלאות הם:

 • רפתות חלב. עגלים לבשר, צאן : עיזים וכבשים.
 • לול מטילות.
 • מטעים: שקדים, זיתים, רימונים ועוד.
 • פלחה : תבואות חורף וקיץ.
 • דשא.
 • ירקות.
 • מפעל המים : מעיין ומאגרים+מי מקורות מספק כמליון וחצי קוב בשנה.

המועצה הדתית שדה יעקב

רב המועצה: הרב מרדכי זמיר
מזכירה: חיה קליגר

תחומי פעילות:

 • רישום נישואין: על ידי הרב מרדכי זמיר, רב המועצה הדתית.
 • שירותי כשרות: על ידי הרב מרדכי זמיר.
 • תרבות תורנית: חוגי מחשבת ישראל, שיעורי תורה, חגים ומועדים, קשר עם מוסדות חינוך.
 • פעילות רבנים ביישובים.
 • בתי כנסת: שיפוץ בתי כנסת, תשמישי קדושה, סיוע במימון חזנים לחגים.
 • מקוואות: שיפוץ ואחזקה.
 • בתי עלמין: תכנון ופיתוח בתי עלמין, שיפוץ וכו'.
 • שרותי קבורה.

תרבות ופנאי

בשדה יעקב מתקיימים אירועי תרבות רבים, מגוונים ומיוחדים.

השנה מובילים את אירועי התרבות מתנדבים רבים - הם מחולקים לצוותי עבודה.

מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות