תינוקייה לשנה"ל תשע"ט

ועד מקומי - הודעות • 5/7/2018 כניסות

בעקבות רישום נמוך מאד לתינוקייה לשנה"ל תשע"ט העמותה פותחת הרשמה לילדי חוץ.


בברכה,
רעיה אילת-בוים
מזכירת הוועד המקומי מושב שדה יעקב
ימי עבודה, א,ב,ג,ה 08:00-13:00.
טלפון במשרד 04-9833711 פקס 04-9534749
פרסום תינוקיה