סדנת הורים - הרשמה עד סוף השבוע!

רכזת קהילה • כניסות

TZk1II.jpg

שימו לב!

המועצה נתנה מתנה לשדה יעקב ונתנה מימון של כחצי מן הסדנת הורים שלפניכם. בעקבות האירועים האחרונים, ולג בעומר בשבוע הבא, אנו דוחים את פתית הסדנה ל-29 למאי. אבל ההרשמה תתקיים עד סוטף השבוע אצל רעיה, מבקשת להזדרז ולהירשם.

הרשמה אצל רעיה 9833711