בחירות לרב המקוםפפ

דובי קליגר • 26/1/2018 כניסות

לחברי קהילת שדה יעקב
גם לפני שבת שירה צריך וחשוב לי לומר כמה מילים בעניין.
״רב של כולם״ האומנם״?
ותחילה: לא הצעתי מועמדות פלגוף הבוחר ולא אצביע בקלפי על בחירת הגוף.
לענ״ד גם אם דעתי אונה מקובלת, אם הרב הוא של כולם בחירת הרב צריכה להיות ע״י כלל (הצרכנים) ולא (הצרחנים)הציבור כולו.
הרב הזה יעמוד מול כלל הציבורי כולו! בשעוריו, בדרשומתיו, בשיחות האישיות, בהבעת דעת ההלכה המשפיעה על צביון המקום ואנשיו בשמחות ובימי עצב כולל בהיבטים החקלאיים
ואפילו ״בהטפת המוסר״.
ברב כזה כל הציבור זכאי לבחור ישירות ולא באמצעות נציגים חשובים
וטובים ככל שיהיו.
הצבעה ישירה היא. הבעת האמון השלמה של כלל הציבור .
הנימוק ששמעתי מחבר הוועד המקומי שהוא גם חברה בגוף הבוחר כי בחירה כלל ציבורית יכולה להשפיע על בחירת מועמד לא ראוי. מודה! לא האמנתי למשמע אוזני.
מי שיבוא לבחור ירצה להשפיע על עיצוב המצב הרוחני של הישוב. המיון המוקדם אמור להביא בפני הבוחרים רק מועמדים ראויים ואין חשש כי תפול טעות אבל יש מאידך הבעת אמון כללית במי שיבחר להיות הרב שלנו.
ובשולי העניין ולא פחות חשוב ראיתי את רשימת המעומדים לבחירה לגוף הבוחר כולם ראויים אבל אם חלקם ( ולא אזכיר שמות) לא יבחר, המשמעות טובים וראויים שהיו רוצים להשפיע לא ישפיעו.

כל זמן שהנר דולק אפשר לתקן.
ואז נקיים בשמחה עוזי וזמרת יב ויהי לי לישועה. שבת שלום

הודעות בנושא זה