ערב מעברים להורי העולים לגן

רותי פרינס • 11/2/2020 כניסות

להורי הילדים העולים לכיתה א',

מצורפת הזמנה לערב מעברים שנקיים בשבוע הבא.

נשמח בבואכם!

הזמנה לערב מעברים