תודה וברכה לחתן בראשית מיכאל לזר

בית כנסת • 25/10/2018 כניסות

מכתב תודה וברכה,

הננו מבקשים להוקיר את תרומתו של מיכאל לזר לבית הכנסת.

מעשה שהיה כך היה:

מיכאל שנבחר לחתן בראשית החליט לתרום את עלות הקידוש בסך 2,000 ש"ח ולקדם את בניין בית הכנסת, וזאת חלף ה"כבוד" לעמוד במרכז הקידוש הציבורי כפי שנהוג.

מיכאל, שמלווה את שיקום בית הכנסת בצילומים, מלבד התנדבותו בתקיעת השופר והנותן כתף בארועים ציבוריים ראוי לברכה ותודה מיוחדת על יוזמה זו.

וכמאמר הפסוק "ממני תראו וכן תעשו.." (שופטים ז/י"ז)

 

מזל טוב, יישר כח וברכות למיכאל לזר

הנהלת עמותת בית הכנסת