דווח על התרומות לבית הכנסת

בית כנסת • 23/7/2015 כניסות

עמותת בית כנסת אהל מאיר (ע"ש מאיר כהן ז"ל), שדה יעקב (ע.ר.) 580308187

 

 

בס"ד                                                                                                      ז' אב תשע"ה

ערש"ק פרשת במדבר

 

 

השבת, לפני חמש שנים נאלצנו לצאת מבית הכנסת!

 

כפי שפורסם עלות בניית שלד של האגפים וחיזוק המבנה הינה כ- 2.2 מלש"ח.

 

בחודש האחרון הצטרפו 4 משפחות אשר תרמו 74,560 ¤.

 

ממועד האסיפה שהתקיימה בתאריך ז' תשרי שנה זו, התקבלו במזומן 809,610 ¤, ועוד התחייבויות לתשלום בהוראות קבע בסך 143,196 ¤, ס"ה 952,805 ¤.

 

הסכום הזה נתרם על ידי 80 משפחות שתרמו את חלקם, בנוסף לכ- 40 משפחות אשר הותירו את תרומות שתרמו בשנים האחרונות לקופת העמותה.

סך הכל נתרם ע"י הציבור, כולל תשלומים עתידיים 1,708,343 ¤.

בנוסף התקבלו תרומות מחוץ למושב בסך 68,724 ¤.

 

ביחד עם היתרה שהיתה קיימת בחשבון הבנק של העמותה, יש בידי העמותה כרגע כ- 1,283,000 ¤ במזומן, וביחד עם תרומות מהוראות קבע נוכל להעמיד לרשות השיפוץ כ- 1.5 מלש"ח במהלך שנת 2015.

 

כפי שנאמר לעיל היעד הוא לקבל בזמן הקרוב, תרומות בסך כ- 800,000 ¤

נוספים במטרה להשלים את חיזוק השלד במהלך אחד מיד עם תום השלמת

עבודות הבניה של האגפים, עזרת הנשים ופירי המדרגות.

 

 

 

שבת שלום,

בבניין ירושלים וגם מקדש מעט ננוחם,

 

הנהלת העמותה