שקדים טבעיים

יחיאלי אמציה • כניסות

אנו שמחים להודיע שהגיעו השקדים 
ניתן להגיע אלינו לקנות
המחיר 50 ש"ח לקילו באריזת ואקום.
אמציה וחיה יחיאלי