שתי שאלות שהם אחת מה בין יום ירושלים לשבת לעניין תפילה בבית ...

דובי קליגר • 21/5/2020 כניסות

שתי שאלות שהם אחת מה בין יום ירושלים לשבת לעניין תפילה בבית הכנסת? יום ירושלים אפשר ושבת מגבילי? מי נחשב ותיק לצורך תפילת שבת