לוז שבת בא🌟

שקד עינת • 9/1/2019 כניסות

16:25 כניסת שבת👰

15:20 מפקד מדריכים😉

15:45 מפקד😍

מנחה

פעולות

שירי סד"ש🎻

17:20 ערבית😇

17:33 צאת שבת🌌

 

שבת שלום♥