מתנדבים להקמת ספריה

ועדת בית כנסת • 12/2/2020 כניסות

לקראת הקמת ספריית בית המדרש וספריה תורנית בשני המניינים דרושים מתנדבים/ות למיון ספרים ישנים ואירגון רשימת ספרים חדשים לרכישה .

ספרים מספריית בית הכנסת  שאוכסנו כל השנים במקומות שונים ירוכזו באולם זאב. 
אלה שימצאו מתאימים ובמצב טוב ישמרו עד להגעת הריהוט הקבוע, וספרים במצב פחות טוב יועברו לגניזה. לאחר ארגון מלאי הספרים הקיים  תוכן רשימת ספרים חדשים לרכישה. המוכנים לסייע בעבודת המיון יפנו לאריה גרוס 0547241149