הודעה ועד מקומי

ועד מקומי - הודעות • כניסות

קהילה יקרה,

כתושבים ואחים לקהילה, יש לנו הכרת הטוב כלפיי דקלה. אנו מעריכים ומוקירים מאוד את  פועלה כרכזת הקהילה במשך השנים. כולנו זכינו להנות מפרי עמלה.

במהלך השנה החולפת עברנו יחד תהליך רגיש ומורכב, וכוועד הגענו להחלטה משותפת שלא נוכל להמשיך לצעוד יחד.

למרות שבעסקי ציבור עסקינן וחשיבותה של שקיפות ברורה לכל, מחמת רגישות העניין והזכות לפרטיות שעומדת לפרט ביחסי עובד מעביד, ראינו לנכון שלא לפתוח ולפרט אודות העניין בפורום ציבורי.

מאותן סיבות גם אין בכוונתנו להיגרר לוויכוחים במדיות השונות, ובוודאי שלא לפגוע באף אחד ועל כן לשון הודעת הפיטורין פורסמה בקיצור ובנוסח לקוני.

אין דרך נעימה להפרד באופן חד צדדי, עם זאת אנו מאמינים שזו הדרך הנכונה.

 

בנימה אישית-

אנשים אחים אנחנו.

טובת המושב ואנשיו היא מטרה המשותפת לכולנו, גם אם יש בינינו לעיתים מחלוקות על הדרך.

עלינו לזכור שגם ביום שלאחר מחלוקת, נידרש להמשיך לחיות בשכנות טובה, בשלום ובאחווה.

אנו חברי הוועד מקדישים את מירב זמננו ומרצנו לעשייה הציבורית מתוך שליחות, בלב נקי ובהתנדבות מלאה.

בפתחו של חודש אלול, אנו מאחלים שנדע ונזכה לבנות ולהבנות,  יחד ובעזרת ה׳ לעשות ולהצליח.

 

הנהלת ועד מקומי