ערב לימוד הושענא רבה

רב המושב • כניסות

לאור ההצלחה בשנה שעברה נערוך השנה ערב לימוד בהושענא רבה.
בתכנית: מוקדי לימוד בבתים, התכנסות ללימוד משותף בבית הכנסת, תיקון ליל הושענא רבה.
מי שמעוניין לארח/להעביר מוקד לימוד מוזמן לפנות אלי.

חג שמח,
גדליה.