הזמנה לקידוש - חתן בראשית

ברנובסקי רעות • 19/10/2017 כניסות

אנחנו שמחים להזמין את כל הציבור לקידוש ברחבת בית הספר בשבת אחרי המנין המרכזי.
נשמח בבואכם-
אלון ורחלי ברנובסקי