ועד מקומי - הודעות

ועד מקומי - הודעות

לתשומת ליבכם❤ מחר יתקיים איסוף גזם (במקום ביום), יש להוציא את הגזם עד היום בערב. ביום חמישי יתקיים איסוף פסולת מוצקה.
לתשומת ליבכם❤ מחר יתקיים איסוף גזם (במקום ביום), יש להוציא את הגזם עד היום בערב. ביום חמישי יתקיים איסוף פסולת מוצקה.