תזכורת

תנחומים • 16/9/2020 כניסות

קבצים מצורפים:

קובץ מצורף 940

קובץ מצורף 342

להזכיר!
חברנו, אלי חדד יבדל"א, יקבל היום ניחומים בביתו
על פטירת אימו
גליה ז"ל, 
בין השעות 12:00 ל- 22:00‭‮