ועדת בית כנסת

לוח תפילות ושיעורים . פרשת פנחס.צום י
לוח תפילות ושיעורים . פרשת פנחס.צום י''ז בתמוז. י''ח-כ''ג תמוז