תנחומים

תיקון בעניין השבעה של משפ
תיקון בעניין השבעה של משפ' חיון