תמונות אחרונות

לו"ז שבת אירגון; זמני סיום לילה לבן; קידוש
לו"ז שבת אירגון; זמני סיום לילה לבן; קידוש