רשימת הרבנים במושב

כהן חיים • 2/5/2018 כניסות

בין רשימת הרבנים שדובי ציין בתגובתו נשתכח שמו של הרב שמחה בונם אורבך ז"ל שהיה רבו הראשון של מושב שדה יעקב וככזה, בחירתו לרב של ראשון מושבי הפועל המזרחי באותם ימים, כמעם עשרים שנה אחרי הקמת המושב הייתה מאורע רב חשיבות הן בחיי המושב והן בציבור הדתי בא"י בכלל. האירוע של יום הכתרתו לרב במושב היה אירוע מכונן ועדיין יש בינינו  כאלה הזוכרים יום זה.  צ"ל שהרב שלמה מן ההר ז"ל וכן ר' יצחק מונין-דרורי ז"ל (אשר ההתנגד שיכנוהו רב) לא שימשו כרבני קהילה בבמושב אבל באין רב במושב באותם ימים מילאו באופן לא רשמי תפקיד זה.

הודעות בנושא זה