תפילת ערבית חגיגית ליום העצמאות

ברוך יואל ונעמי • 28/4/2020 כניסות

כיון שהמניין שנתבקשתי להיות אחראי לו, מכסה שטח גדול, החלטנו להעביר את מקומו לכיכר העגולה ולמשטח הכורכר (קישוני-בוצין-פרנק-אופיר-ברוך)
כל דיצריך ייתי ויבוא בהודעה מוקדמת!!!!
מוזמנים גברים, נשים וטף בתנאי שההוראות של מרחק תישמרנה וכולם!!! יעטו מסיכות!!!
כל מתפלל יביא איתו כיסא וסידור!
התפילה תוגבר ברמקול ולכן ניתן וצריך להתפרס בשטח גדול!
תחילת התפילה בשעה 20:15 בדיוק.
אני שב ומבקש להרשם לתפילה (שם ומספר המגיעים) בSMS אלי ולא בווטסאפ!
תודה וחג עצמאות שמח ובריא לכולם!