הרב שוקרון מגיע למושב

יחיאלי אמציה • כניסות

לכל המעוניינים.
לבקשת הציבור, אנו מודיעים כמידי שנה שהרב יצחק שוקרון יגיע למושב למשפחת דוד ומרגלית יחיאלי
רח' המייסדים 5 
ביום שני הקרוב בתאריך ב' באלול (2.9) החל מהשעה 14:00עד 17:00
לפרטים:
מרגלית 058-7833525