תשלום להצגה שוקו וניל - תזכורת

ועד מקומי - הודעות • 18/6/2017 כניסות

הנרשמים להצגה  שוקו וניל, מתבקשים להסדיר התשלום בהקדם.
בימים רביעי וחמיש ילא אהיה במשרד

--
בברכה,
רעיה אילת-בוים
מזכירת הוועד המקומי מושב שדה יעקב
ימי עבודה, א,ב,ג,ה 08:00-13:00.
טלפון במשרד 04-9833711 פקס 04-9534749