שלום הודעה מרשת מיםבהמשך לעבודה ברחוב דרך ארץ מחר יהיה הפסקות מים מדי פעםברחוב מחי ...

הודעות סמס • 9/7/2018 כניסות

שלום הודעה מרשת מים
בהמשך לעבודה ברחוב דרך ארץ מחר יהיה הפסקות מים מדי פעם
ברחוב מחיים כהן עד משפחת וורד (רודיק) וממשפחת ברנובסקי דוב עד רוני שדה במשך היום נעדכן מקומות וזמנים בזמן אמת
בברכה שאול שני