הודעה על אסיפה של העמותה - ההודעה לכל תושבי שדה יעקב

בית כנסת • 11/6/2015 כניסות

עמותת בית כנסת אהל מאיר (ע"ש מאיר כהן ז"ל), שדה יעקב (ע.ר.) 580308187

‏כ"ג סיון, תשע"ה

10 יוני 2015

הזמנה לאסיפה כללית שנתית

הנכם מוזמנים לאסיפת חברים שתתקיים בע"ה ביום ראשון 28/06/2015 בשעה 20:30 במועדון הנוער.

בשעה טובה, הגענו לשלב הביצוע ביישום תוכניות בית הכנסת.

באסיפה תנתן סקירה על התקדמות הפרוייקט לצד חשיבות השתלבות הציבור כולו כתנאי הכרחי להמשך הנעת התהליך .

סדר היום:

  1. בחירת יו"ר אסיפה ומזכיר אסיפה.
  2. דו"ח ועדת ביקורת, אישור דו"ח כספי לשנת 2014 ואישור דו"ח מילולי 2014.
  3. מינוי רואה חשבון לשנת 2015.
  4. דווח שוטף על פעולות העמותה.

חברות בעמותה

הנהלת העמותה מבקשת להודיע שכל תושב הרשום בשדה יעקב או בעל נכס בשדה יעקב רשאי להתקבל לחברות לאחר שיחתום על בקשה להתקבל כחבר בעמותה.

אם תוך חצי שעה ממועד ההזמנה לא יהיה נוכח לפחות רבע ממניין חברי העמותה,

יראו את האסיפה כנדחית, ללא צ ורך בהזמנה נוספת, ובאסיפה נדחית זו יהיו

הנוכחים רשאים לדון ולהחליט, יהיה מספרם אשר יהיה.

מסמכים מצורפים:

  1. טופס בקשה לחברות בעמותה.
  2. דו"ח כספי ליום 31/12/2014.
  3. דו"ח מילולי לשנת 2014.
  4. פרוטוקול ו. ביקורת.
  5. פירוט הוצאות קרן הבנין.
  6. דו"ח מקורות ושימושים מעודכן.

בברכה,

ועד העמותה

http://www.aroundy.com/_sites/sdeyaakov/posts/90Qqf4Aa43rEbCVa/בקשה_להתקבל_לחברות_בעמותת_בית_הכנסת_אוהל_מאיר.pdf

http://www.aroundy.com/_sites/sdeyaakov/posts/90Qqf4Aa43rEbCVa/מאזן_2014_אהל_מאיר.pdf

http://www.aroundy.com/_sites/sdeyaakov/posts/90Qqf4Aa43rEbCVa/דוח_מילולי_2014.pdf

http://www.aroundy.com/_sites/sdeyaakov/posts/90Qqf4Aa43rEbCVa/פרוטוקול_ועדת_ביקורת_13.5.15.pdf

http://www.aroundy.com/_sites/sdeyaakov/posts/90Qqf4Aa43rEbCVa/קרן_בנין_בית_כנסת_2011-2014.pdf

http://www.aroundy.com/_sites/sdeyaakov/posts/90Qqf4Aa43rEbCVa/מאזן_הכנסות_מול_שימושים_11.6.15.pdf