השבת אבידה

רעיה פקידת הוועד המקומי • 23/1/2018 כניסות

בכניסה למזכירות, מונח מזה שבוע תרמיל גב אדום ובתוכו חומר הנראה שייך לחוג ציפורים.
בעל התיק מוזמן לקחתו.


בברכה,
רעיה אילת-בוים
מזכירת הוועד המקומי מושב שדה יעקב
ימי עבודה, א,ב,ג,ה 08:00-13:00.
טלפון במשרד 04-9833711 פקס 04-9534749