לאן הגענו

יהודית קישוני • כניסות

חבשתי את ספסל הלימודים יחד עם שר החינוך רפי פרץ בישיבת הדגל של הציונות הדתית באותה עת, ישיבת בני עקיבא נתיב מאיר בירושלים.ראש הישיבה הרב אריה בינה ז"ל שלמד בישיבת "מיר" ולחם בבריגדה, יחד עם שאר אנשי הסגל הקפידו על לימודי גמרא ולימודי ליבה ברמה גבוהה ביותר,אך בעיקר על שמירת כבוד האדם והחברה בישראל.אני בוש ונכלם מהתנהגות ראשי הבית היהודי והימין החדש שאינם מגיעים לקרסוליהם של אנשי המפד"ל בעבר. שעיה קישוני שדה יעקב