הרשמה

ברוך הבא לרישום לאתר מושב שדה יעקב.

הרישום יאפשר לך גישה לחלקים המסווגים באתר, וקבלת הידיעות החדשות כמידעון יומי / שבועי.

באפשרותך לקבוע מהם ערוצי המידע שיישלחו אליך.

תכיפות הסיכום:


בחר את הערוצים הרצויים לך:

מושב שדה יעקב: 

מועצה אזורית עמק יזרעאל: