תחנת הדלק במושב

שימושון • 5/12/2017 כניסות

דלקלומט.

טל' 04-6592444 מרינה.

054-5313012.