לוח תפילות כי תשא. יט-כד אדר

ועדת בית כנסת • 13/3/2020 כניסות