לו"ז שבת פרשת בחוקותי

ניצן גיאן • 10/5/2018 כניסות

שטיפת סניף- צוות נחשון (:

לו"ז שבת:
כניסת שבת- 19:01
מפקד מדריכים- 18:00
מפקד- 18:25
מנחה
פעולות
שירי סעודה שלישית- 19:40
ערבית
הבדלה
והביתה (:
צאת שבת- 20:10
שבת שלום 😚