סרטים ומערכונים

גלריה • 11/1/2015 כניסות

עצמאות תשע"ה - מערכון "מחפשים פה בית".

עצמאות תשע"ה - הסרט הראשון - וותיקי המושב מספרים על הקמת המושב (שנים 1927 - 1980)

עצמאות תשע"ה - הסרט השני , שדה יעקב בין השנים 1980 ל2000

עצמאות תשע"ב איסוף תרומות לביהכ"ס

עצמאות תשע"ב - פרסומת ספא-בוץ שדה יעקב

עצמאות תשע"א - מונית הכסף

עצמאות תשע"א - פיספוסים

עצמאות תש"ע - משאל רחוב בשדה יעקב

שדה יעקב כוכב נולד