עקב תקלה לא.מתוכננת יהיה.הפסק.מים.מצומת בננ עד.מוס לא כולל גני

הודעות סמס • 10/7/2018 כניסות

עקב תקלה לא.מתוכננת יהיה.הפסק.מים.מצומת בננ עד.מוס לא כולל גני