שחרית בבית האבלים מחר בשעה 06:45

רודיך גדי ונירה • 27/5/2018 כניסות

בבית האבלים אין ספר תורה

על כן, על מנת לאפשר למתפללים שם מחר בבקר (28/5/18) לשמוע קריאה בתורה תוקדם התפילה לשעה 06:45 וכך יתאפשר להשלים את הקריאה במנין של 07:00