לו"ז שבת פרשת דברים

ניצן גיאן • 19/7/2018 כניסות

השבת בעקבות צום תשעה באב, נתחיל את המפקד מוקדם ונסיים לאחר הפעולות, על מנת שנוכל כולנו לחזור הביתה להתכונן לצום.
לו"ז שבת:
כניסת שבת- 19:19
מפקד מדריכים- 14:40
מפקד- 15:05
מנחה
פעולות
והביתה (:
צאת שבת- 20:27
שבת שלום וצום מועיל 😚