עדכון גבייה ותרומות לחידוש בית הכנסת

בית כנסת • 29/9/2017 כניסות

קבצים מצורפים:

פרסום לציבור 29.9.17

עמותת בית כנסת אהל מאיר (ע"ש מאיר כהן ז"ל), שדה יעקב (ע.ר.) 580308187

בס"ד ערב יום הכיפורים, תשע"ח

29/09/2017

בית כנסת המחודש עדכוני גבייה לקרן הבניין

תרומות חיצוניות

בשנה האחרונה נחתמו שלושה הסכמים לתרומה והנצחה:

1. להנצחה בבית הכנסת הקטן תמורת 150,000 ש"ח, מזה שולם 90,000 ש"ח.

2. להנצחת כל בית הכנסת שייקרא "היכל שלמה", תמורת 300,000 $, מזה שולם על חשבון רבע 271,000 ש"ח.

התרומה תשולם בארבע פעימות לפי התקדמות הגבייה הפנימית (יבואר בהמשך) והתקדמות הבניה.

3. להנצחת האולם המרכזי שייקרא "מניין זאב", תמורת מינימום של 400,000 ש"ח, מזה כבר הועברו בטרם נחתם ההסכם כ- 27,000 ש"ח.

ס"ה תרומות חיצוניות תמורת הנצחה עולות לכ- 1.7 מיליון ש"ח, וזאת מלבד תרומות חיצוניות שהתקבלו עד כה כ- 390,000 ש"ח.

גבייה פנימית

עד כה נגבו 2,930,356 ש"ח מ-156 משפחות.

ראוי לציין ש- 29 משפחות שילמו 29,000 ש"ח כל אחת בממוצע.

חשוב לזכור כי בהסכם הנצחה מס' 2 התחייב המושב לגבות 1,089,000 ש"ח מתושבי היישוב.

חישוב "התשלומים החדשים" נספר החל ממועד כריתת ההסכם ה- 01/07/2017.

החל מ- 01/07/2017 נגבו 385,307 ש"ח. דהיינו, נדרש להשלים 700,000 ש"ח, כולל הסכום המובטח בהסכם הנצחה מס' 3.

הנהלת העמותה והועד המקומי מאמינים שהיעד שהוצב ואשר הם התחייבו עליו כניסה לתפילה בראש השנה שנת תשע"ט הוא מעשי ואפשרי.

השבוע נשלחו מכתבי תזכורת לכל מי שטרם שילם או השלים (או שכח לשלם) את חלקו בתשלום לקרן הבניין. תוך שלושה ימים כבר התקבלו מעל 20,000 ש"ח.

בברכת שנה טובה, שנת בניה, שנת עשייה ושנת שלום,

גמר חתימה טובה לכל תושבי המושב,

הנהלת העמותה