משק זק מוכרים ציוד

נדב זק • כניסות

העגלה נמכרה.
יש רשתות צל במחיר סימלי
מיכלי דשן 500. 1000 ו 4000 ליטר.
משאבת דשן עמיעד.
חלקי מסננים.
שולחנות לבית אריזה
מיכל סולר 2000 ליטר עם משאבה.
ועדיין:
אורווה להשכרה.
מגורים: אטובוס. מבנה 56 מר.
לפרטים לנדב 0505297747