לו"ז שבת פרשת ויקהל💃

שקד עינת • 28/2/2019 כניסות

17:07 כניסת שבת👸
16:10 מפקד מדריכים😎
16:30 מפקד😀
מנחה
פעולות
17:45 שירי סד"ש🎻
ערבית
18:14 צאת שבת✨

שבת שלום❤