דרוש מורה לאנגלית.

אלימלך דוד וטלי • כניסות

לישיבת אביר יעקב בנהריה דרוש מורה לאנגלית.היקף משרה בין 8-12 שעות שבועיות.מודעה זו מופנית לזכר ונקבה כאחד.
לפרטים נא לפנות אליי.
דוד אלימלך 0526546691.
ממליצים או מועמדים יתקבלו בברכה.