שעות הפעילות בסניף לשבוע הקרוב

אביגיל גרינפלד • כניסות

הורים וחניכים יקרים,
ה' עמכם!
שעות הפעילות לשבוע האחרון:
הכנה: 20:00
נבטים-ניצנים: 20:30
מעלות:21:00
מעפילים-הרא"ה: 21:30

לילה לבן (יום חמישי):
הכנה: 21:30
נבטים-ניצנים: 22:00
מעלות: 23:00
מעפילים-הרא"ה:24:00

כאן לכל עניין
אביגיל הקומונרית