הודעה בקשר לערוב נעשו שינוים בערוב בהרחבה כעט גם הצד הצפוני ...

הודעות סמס • 9/2/2018 כניסות

הודעה בקשר לערוב
נעשו שינוים בערוב בהרחבה כעט גם הצד הצפוני החומה משמשת כערוב.אין להתיחס לחוטים
בברכת שבת שלום שאול