עריכת שמחות בבית הכנסת

ועדת בית כנסת • כניסות

בית הכנסת המחודש הוא מקום ראוי לעריכת שמחות, בריתות ועליות לתורה. וועדת בית הכנסת תשמח לסייע לתושבים ולהקל עליהם עד כמה שניתן.

להלן נהלים ותזכורות לעריכת שמחות בבית הכנסת.

· בעלי השמחה מתבקשים להודיע מוקדם ככל האפשר על מועד ושעת השמחה לאלון (מניין זאב) או לנועם (מניין ספרדי).

· באם יש בקשה להצבת שולחנות קבלת פנים יש להודיע על כך מראש.

· הגבאים ידאגו לפתיחת הבניין, להדלקת אורות ומזגנים ולהצבת כסא של אליהו במרכז האולם. במידת הצורך יתואם ניקיון מיוחד לקראת האירוע.

· אין להכניס כיבוד לבית הכנסת ולכן יועמד שולחן קבלת פנים מחוץ לאולם התפילה. האחריות על העמדת הכיבוד תהיה על בעלי השמחה.

· בעלי השמחה יהיו אחראיים לפינוי הכיבוד ולניקיון האולם בסיום האירוע.

· ועדת בית הכנסת תשמח ותודה לבעלי השמחה אם יתרמו סכום מסוים לכיסוי ההוצאות.

· המתאמים אירועים לשמחות של אנשים מחוץ למושב מתבקשים לנהוג לפי הכללים האלה.

שירבו שמחות,

וועדת בית כנסת