לו"ז שבת פרשת אמור

ניצן גיאן • 26/4/2018 כניסות

שטיפת סניף- הרא"ה (:

לו"ז שבת:
כניסת שבת- 18:51
מפקד מדריכים- 17:50
מפקד- 18:15
מנחה
פעולות
שירי סעודה שלישית- 19:30
ערבית
הבדלה
והביתה (:
צאת שבת- 19:58
שבת שלום 😚