פיגומים לחיזוק המבנה

תמונות מבניית בית הכנסת • 28/9/2017 כניסות

 


Virus-free. www.avast.com
2129-05-17 (12)29-05-17 (17)29-05-17 (18)11