תודה רבה חיים!

ברנובסקי רעות • 24/9/2017 כניסות

זה כל כך מלא חיים ומרחיב את הלב. כולנו חייבים לך תודה גדולה- עכשיו- על עזרתך השקטה והאינסופית, שאין לה תחליף- לקראת אירועי התשעים, ותמיד-על המסירות וההתמדה, על הידע הרחב, על הסבלנות ובעיקר על כך שאתה משתף אותנו. תודה!

הודעות בנושא זה