פרוטוקול הוועדה לבחירת הרב ותוצאות המשוב

אלימלך דוד וטלי • 30/4/2018 כניסות

לאור פרסום החלטת הוועדה לבחירת הרב אני קורא בזאת להביא לעיון הציבור את פרוטוקול הוועדה וכן את תוצאות המשוב השקיפות מליאה.