לרכזת הקהילה יש שם

דובי קליגר • כניסות

איני מצוי בשיקולים לפרסום ההודעה של הוועד המקומי באשר לסיום ההתקשרות עם ״רכזת הקהילה״. לרכזת הקהילה שעבדה כאן כחמש שנים , גרה כאן בתוכנו, חברה ״בקהילה״ שלנו, שכל כך מרבים להתגאות בה. לרכזת הקהילה יש שם פרטי (דקלה) ושם משפחה ( שחף-פרץ) ואפילו בעל ילדים הורים ואחים בקהילה. ראוי לכבדה בשמה המפורש, על עשייתה בשנות עבודה ולא להסתפק בתואר בפרסום ההודעה.
גם להיפרד איך לדעת. היא נשארת חברה בקהילה.
חשוב וראוי לתקן