הודעה לתושבים

ועד מקומי - הודעות • כניסות

קהילת שדה יעקב שלום וברכה,

 

ברצוננו להביא לידיעתכם כי הוחלט לסיים את ההתקשרות עם רכזת הקהילה.

 

אנו מודים לה על פועלה, ומאחלים לה בהצלחה.

 

 

הנהלת הוועד המקומי,