לו'ז שבת פרשת וישלח

אביגיל גרינפלד • כניסות

הורים וחניכים יקרים,
ה' עמכם!

לו'ז שבת-
20:00 פעולת חבב
15:20 לימוד ומפקד מדריכים
15:40 מפקד
מנחה
פעולות
ערבית
הבדלה בסניף
מחכים לכם!!
שבת שלום
צוות ההדרכה