תפילה לרפואת חברנו אורי הימן היום בבית הכנסת אחרי מנחה (19:38)

רב המושב • 20/7/2021 כניסות

קהילה יקרה,

חברנו אורי הימן חולה קורונה וזקוק לתפילותינו. כולם מוזמנים להוסיף את אורי משה בן אברהם ושרה לתפילה ולומר תהלים לרפואתו.

קיימנו היום תפילת ילדים בבית הספר לרפואתו, ואי"ה נערוך תפילה לרפואתו בבית הכנסת היום בין מנחה לערבית (מנחה בשעה 19:38).

ניתן להצטרף לאמירת תהלים בקישור:


רפואה שלימה במהרה.